SAP

“ไฟเสริม เติมเร่ง เบ่งบาน”

ไฟเสริมเชื่อมต่อกับ TECHIE ได้ทั้ง 2 Model (TECHIE 670 w กับ TECHIEMAX 980 w) เพื่อ Harmony of Light ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์ และคุณภาพของผลผลิต มาพร้อมกับตัวเลือกแสงเสริม

เพิ่มขึ้นถึง สามเฉดสี สามารถปรับหมุนมือได้ หรือ ใช้งานร่วมกับระบบ HydraOS HydraCAM และ HydraSense

Far-Red Light

แสงสีแดง(ลับตา)

ปรับประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง เพิ่มคุณภาพของ Terpene เน้น Cannabinoid เสริม Biomass และปริมาณผลผลิต

Fun Facts

ร่นระยะทำดอก

: ได้ถึง 5-7 วันต่อ 1 Crop Cycle

ปรับแสงเพิ่ม เสริมประสิทธิภาพ

: การสังเคราะห์แสง PSI & PSII ทำให้ต้นไม้เติบโตได้อย่างรวดเร็วในเวลาเท่าเดิม

ต้นไม้หลับสนิทจากการเปิดใช้ Emerson Effect

: คือล้วคลื่นแสง 700-750 nm หรือ สีแดงลับตา ที่สามารถ จบปัญหา การสังเคราห์แสง ที่เป็นคอขวดกันมันในอดีต และ Unleash ศักรภาพ ของต้นไม้ ได้อย่างมหัศจรรย์

คำว่า Emerson Effect

ได้ค้นพบในปี 1950s โดย Caryl H. H. Emerson and Arnold J. C. P. Galston. เกล็ดความรู้ ในเมื่อ หลอดไฟสมัยก่อน ยังไม่สามารถระบุ ให้แสง ออกมาเป็นสีอะไรได้ ไม่เหมือนหลอด LED ที่เริ่มมีราคาที่จับต้องได้ในปี 2017 ในวงการปลูกต้นไม้ภายใน ได้มีการเปิดตลาด และ มีบทบาทมากขึ้น ในวงการ

สิ่งที่นักวิจัยค้นพบเกี่ยวกับ Emerson Effect

หรือ ผลลัพธ์จากแสงสีแดง(ลับตา) เห็นผลตั้งแต่ปี 1950s ในห้องแล็ป แต่ Technology ในสมัยนั้นยังไม่รองรับ แต่ในปัจจุบัน LED และ Light Steering ได้เริ่มมีบทบาทในอุตสหกรรมเกษตรภายใน ผู้คนเริ่มพูดถึงและเป็นที่ยอมรับ มากขึ้นในปี 2024 เนื่องจาก ความพร้อมของเทคโนโลยี และราคาที่ฟาร์ม สามารถเข้าถึงได้ ไปพร้อมกับโซลาร์เซลล์

การใช้แสงสีแดง(ลับตา)

ควรคำนึงถึงอัตราส่วนของแสงเวลาที่เปิดใช้ความเข้มข้นต่อแสงโดยรวม จะ แบ่งออกเป็นสองช่วงต่อวัน ช่วงแสงเปิด เร่งการเจริญเติบโต แสงสีแดง(ลับตา) ไปเพิ่ม Rate การสังเคราะห์แสงของ PS2 และ PS1 ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ มากขึ้นอย่างมาก ช่วงแสงปิดหรือกลางคืน เมื่อเปิดแสงสีแดง(ลับตา)อย่างเดียว จะทำให้การ สลับ ของ Pr และ Pfr สลับได้ทันที จากปกติแสงที่ไม่มีแสงสีแดง (ลับตา)จะใช้เวลามากกว่าสองชั่วโมง จนกว่าต้นไม้จะหลับลง

เกล็ดความรู้ 1:

ต้นไม้หลับเร็วขึ้น 2 ชั่วโมงในทุก ๆ วัน ทำให้ต้นไม้ใช้พลังงานที่สะสมมาตอนกลางวันได้เต็มที่ ในส่วนการเจริญเติบโตของราก และลำต้น เพื่อพร้อมสำหรับเช้าวันใหม่

เกล็ดความรู้ 2:

การเติบโตแบบ Exponential ในการปลูกต้นไม้ 1 Cycle Crop จะใชเวลา 100 วัน ดังนั้น หมายความว่า ต้นไม้กินอิ่มนอนหลับได้มากกว่า ไฟที่ไม่มีสีแดง(ลับตา) ได้มากกว่าถึง 200 ชั่วโมง ใน 1 รอบปลูกถ้าเทียบกับการไม่ใช้แสงสีแดง(ลับตา)

เกล็ดความรู้ 3:

ต้นไม้ใช้ช่วงกลางคืนในการสร้างโครงสร้างลำต้น ถ้าต้นไม้มีเวลา มากกว่าสร้างลำต้น หรือบำรุงรักษา หมายความว่า ในระยะเวลาเช้ามืดเป็นเวลา 100 วันนั้นคือการเติบโต แบบ Exponential เร็วกว่า ดีกว่า และสมดุลกว่า ผลลัพธ์ คือ ดอกที่มี รสชาติ กลิ่น Effect มากกว่า ประหยัดค่าไฟด้วย ถ้าควบคู่กับกล่องเช่าจำลองแสง (HydraOS) ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นดอกที่ ขายในราคาต่อกรัมที่มากขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาด

UVA Light (ลับตา)

แสง UVA หรือแสงอัลตราไวโอเลต A เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเพาะปลูกกัญชา มีผลลัพธ์ต่อการผลิตสารCannabinoid THC, Terpene หรือปริมาณนํ้ามันในดอก อย่างสูง โดยเฉพาะในช่วงเวลาทำดอก เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต Cannabinoid ส่งผลให้มีการสะสม THC ในดอกสูงขึ้น ในสัดส่วนที่เหมาะสมร่วมกับแสงสีอื่น ๆ

Secondary Metabolite
Production

การได้รับแสง UVA สามารถกระตุ้นการผลิตสารทุติยภูมิในต้นกัญชาได้ รวมถึงสารแคนนาบินอยด์และเทอร์พีน สารประกอบเหล่านี้มีส่วนช่วยให้ ต้นไม้มีกลิ่นหอม รส และมีคุณสมบัติในการรักษาโรค

Cannabinoid
Profile

การได้รับแสง UVA เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์แคนนาบินอยด์ ของพืชกัญชา อาจส่งผลต่อระดับ THC (tetrahydrocannabinol) และ CBD (cannabidiol) ในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

Terpene
Production

Terpenes ซึ่งเป็นสารประกอบอะโรมาติกที่ทำให้เกิดกลิ่นเฉพาะตัวของสายพันธุ์กัญชา อาจได้รับอิทธิพลจากแสง UVA การได้รับแสง UVA\
อย่างเหมาะสมอาจเพิ่มการผลิตเทอร์พีน

Defense
Mechanisms

แสง UVA สามารถกระตุ้นกลไกการป้องกันในต้นกัญชา
เพิ่มความต้านทานต่อศัตรูพืช เชื้อโรค และปัจจัยที่สร้างความเครียด
จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นไม้มีสุขภาพดีและแข็งแรงยิ่งขึ้น

Flowering
Regulation

แม้ว่าโดยทั่วไปแสง UVA จะไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการ
ออกดอกในกัญชา แต่ก็สามารถมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการออกดอกโดยส่งเสริมสุขภาพและความแข็งแรงของต้นไม้โดยรวม ซึ่งจำเป็นสำหรับการออกดอกที่เหมาะสมที่สุด

Photomorphogenesis

ความยาวคลื่นแสงอื่นๆ แสง UVA มีอิทธิพลต่อการสร้างสัณฐานแสงในกัญชา ควบคุมกระบวนการทางสรีรวิทยาต่างๆ รวมถึงการงอก
ของเมล็ด การยืดลำต้น การขยายใบ และการเจริญเติบโตของต้นไม้โดยรวม

Green Light

เป็นหัวข้อการศึกษาใหม่สำหรับการปลูกกัญชา แสงสีเขียวทำมาเพื่อนักทดลอง ซึ่งสามารถส่องลึกไปที่โคนต้นช่วยลดการยืดตัวของลำต้น และส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นไม้

Canopy
Penetration

แสงสีเขียวสามารถทะลุผ่านหลังคาได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับแสงสีแดง และสีม่วงลักษณะเฉพาะนี้ช่วยให้แน่ใจว่ามีการกระจายแสงที่สม่ำเสมอมากขึ้นภายในทรงพุ่ม ไปถึงใบล่าง และส่งเสริมการเจริญเติบโตที่สมดุลทั่วทั้งต้น

Plant
Morphology

แสงสีเขียวมีบทบาทในการกำหนดลักษณะทางสัณฐานวิทยาของต้นไม้โดยมีอิทธิพลต่อการขยายตัวของใบ การยืดตัวของลำต้น และโครงสร้าง โดยรวมต้นกัญชาที่ได้รับแสงสีเขียวมักจะมีใบหนาแน่นและมีลำต้นที่แข็งแรงกว่า

Photosynthetic
Efficiency

แสงสีเขียวจะไม่ถูกกลืนหาย แต่จะไปเพิ่มเป็นพลังงานแสงทั้งหมดที่ถูกต้นไม้ดูดซึมไว้ ซึ่งพบว่าแสงสีเขียวความเข้มสูงที่ใช้ปลูกในร่มเป็นเรื่อง
ใหม่มากสิ่งนี้เป็นประโยชน์ และรอให้คุณมาสำรวจผ่าน HydraOS

Photosynthesis

แสงสีเขียวจะไม่ถูกดูดซับโดยคลอโรฟิลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับแสงสีแดง และแสงสีม่วง แต่ก็ยังมีส่วนช่วยในกระบวนการ
สังเคราะห์แสง ต้นไม้ใช้แสงสีเขียวในการสังเคราะห์แสงในระดับที่น้อยกว่า แต่ยังคงได้รับประโยชน์จากการมีอยู่ของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อรวมกับความยาวคลื่นอื่น ๆ

Photosynthesis

แสงสีเขียวจะไม่ถูกดูดซับโดยคลอโรฟิลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับแสงสีแดง และแสงสีม่วง แต่ก็ยังมีส่วนช่วยในกระบวนการ
สังเคราะห์แสง ต้นไม้ใช้แสงสีเขียวในการสังเคราะห์แสงในระดับที่น้อยกว่า แต่ยังคงได้รับประโยชน์จากการมีอยู่ของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อรวมกับความยาวคลื่นอื่น ๆ

Supplemental Lighting

แม้ว่าแสงสีเขียวเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการให้แสงสว่างเบื้องต้นในการเพาะปลูกกัญชาในร่ม แต่ก็สามารถใช้เป็นแสงสว่าง
เสริมเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชโดยรวมได้ การรวมแสงสีเขียวเข้ากับสเปกตรัมอื่นๆ เช่น สีแดง และสีม่วงสามารถให้สเปกตรัมแสงที่สมดุลเพื่อการสังเคราะห์แสงที่เหมาะสมที่สุดและสุขภาพของต้นไม้