HydraSENSE

Environment Logger

วัดอุณหภูมิ ความชื้น CO2 VPD ไร้สาย รายนาที

อุปกรณ์อัตโนมัติไร้สาย วัดอุณหภูมิ, คาร์บอนไดออกไซด์, ความชื้น, และ VPD ในห้องปฏิบัติการ เพื่อ ใช้ประมวลผลร่วมกับ ระบบการให้แสงสว่าง HydraOS เพื่อตอบสนองต้นไม้ ในสภาพแวดล้อมที่สมดุล ลงตัวที่สุด กับการสังเคราห์แสง ของต้นกัญชา ที่รองรับการตั้งค่า ผ่านทาง WEB APP ในมือถือ และ แท็บเล็ต

ระบบSENSE ที่คิดค้นมาเกิดจากมุมมองนักปลูก ที่ต้องการโฟกัสเรื่องการหายใจของต้นไม้ เชิงลึก

อุปกรณ์ชิ้นนี้ ทำงานโดยอัตโนมัติ ผ่าน WIFI ตรวจวัดข้อมูลสำคัญ สำหรับนักปลูกที่ต้องการข้อมูล Realtime เพื่อติดตาม สภาพแวดล้อมในห้องปลูกอย่างใกล้ชิด

ตรวจสอบ Vapor Pressure Deficit (VPD) ได้ทุกที่ทุกเวลา 

การถ่ายภาพจะถ่ายเป็นภาพนิ่ง อัตโนมัติ คู่ไปกับ Light Steering โดยผู้ใช้ ไม่ต้องกำหนด การถ่ายภาพเวลาไหน เลย เพิ่มความสะดวกสบาย ในการเก็บข้อมูลอย่างแม่นยำ

วัดอุณหภูมิ ความชื้น ดูข้อมูลย้อนหลังได้

แสงมีปฏิกิริยากับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุณหภูมิและความชื้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อการสังเคราะห์เทอร์พีน การรักษาสภาพแวดล้อมที่สมดุลและควบคุมเป็นสิ่งสำคัญในการปรับการแสดงออกของเทอร์พีนให้เหมาะสม

วัดค่า CO2 เพื่อ สอดคร้องกับการเปิดแสง

การที่สามารถควบคุมแสงและความเข้มข้นได้แล้วผ่านระบบ HydraOS การที่ติดตั้ง HydraSENSE ในห้องปลูก
นักปลูก สามารถอ่านค่า และรับรู้ถึงปริมาณ CO2 ในห้องปลูกได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และ ระบบสามารถ
ปรับค่าแสงให้สอดคร้องกับ CO2 โดยอัตโนมัติได้อีกด้วย