HydraSENSE

Environment Logger

วัดอุณหภูมิ ความชื้น CO2 VPD ไร้สาย รายนาที

อุปกรณ์อัตโนมัติไร้สาย วัดอุณหภูมิ, คาร์บอนไดออกไซด์, ความชื้น, และ VPD ในห้องปฏิบัติการ เพื่อ ใช้ประมวลผลร่วมกับ ระบบการให้แสงสว่าง HydraOS
เพื่อตอบสนองต้นไม้ ในสภาพแวดล้อมที่สมดุล ลงตัวที่สุด กับการสังเคราห์แสง ของต้นกัญชา ที่รองรับการตั้งค่า ผ่านทาง WEB APP ในมือถือ และ แท็บเล็ต

ตรวจสอบ Vapor Pressure Deficit (VPD) ได้ทุกที่ทุกเวลา

– VPD คือการวัดความแตกต่างระหว่างปริมาณความชื้นในอากาศ (ความชื้น) และปริมาณความชื้นที่อากาศสามารถกักเก็บได้เมื่ออากาศอิ่มตัว (ความดันไออิ่มตัว) ที่อุณหภูมิที่กำหนด

– VPD ใช้เพื่อประเมินความสามารถของพืชในการปรากฏอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อ VPD ต่ำหรือสูงเกินไป อาจส่งผลเสียต่อการคายน้ำของพืชและการเจริญเติบโตโดยรวม

– ช่วง VPD ที่สมดุลช่วยให้แน่ใจว่าพืชสามารถคายน้ำได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ประสบปัญหาความเครียดจากน้ำหรือการสูญเสียความชื้นมากเกินไป

วัดค่า CO2 เพื่อ สอดคล้องกับการเปิดแสง

การที่สามารถควบคุมแสงและความเข้มข้นได้แล้วผ่านระบบ HydraOS การที่ติดตั้ง HydraSENSE ในห้องปลูก นักปลูก สามารถอ่านค่า และรับรู้ถึงปริมาณ CO2 ในห้องปลูกได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และ ระบบสามารถปรับค่าแสงให้สอดคร้องกับ CO2 โดยอัตโนมัติได้อีกด้วย

ระบบSENSE ที่คิดค้นมาเกิดจากมุมมองนักปลูก ที่ต้องการโฟกัสเรื่องการหายใจของต้นไม้ เชิงลึก

อุปกรณ์ชิ้นนี้ ทำงานโดยอัตโนมัติ ผ่าน WIFI ตรวจวัดข้อมูลสำคัญ สำหรับนักปลูกที่ต้องการข้อมูล Realtime เพื่อติดตาม สภาพแวดล้อมในห้องปลูกอย่างใกล้ชิด

วัดอุณหภูมิ ความชื้น  ดูข้อมูลย้อนหลังได้ 

แสงมีปฏิกิริยากับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุณหภูมิและความชื้น มีอิทธิพลต่อการสังเคราะห์เทอร์ปีน การควบคุมรักษาสภาพแวดล้อมสมดุล เป็นสิ่งสำคัญในการปรับการแสดงออกของเทอร์ปีนให้เหมาะสม

ตรวจวัด ตรวจจับ ตรวจตรา

เซ็นเซอร์ตรวจจับ พร้อมปรับสับเปลี่ยน

ผสานการทำงานคู่ HydraOS + HydraSENSE

อุปกรณ์เซ็นเซอร์ไรสาย ทำงานโดยอัตโนมัติ ผ่าน WIFI ตรวจวัดข้อมูลสำคัญ สำหรับนักปลูกที่ต้องการข้อมูล Realtime เพื่อติดตาม สภาพแวดล้อมในห้องปลูกอย่างใกล้ชิด การที่สามารถควบคุมแสง ความเข้มข้นผ่านระบบ HydraOS และเสริมการติดตั้ง HydraSENSE ควบคู่กัน นักปลูกจะสามารถอ่านค่า รับรู้ถึงปริมาณ CO2 ในห้องปลูกสะดวกมากขึ้น และระบบปรับค่าแสงให้สอดคล้องโดยอัตโนมัติอีกด้วย

เซ็นเซอร์ไร้สายที่วัดอุณหภูมิ คาร์บอนไดออกไซด์ ความชื้น และความดันไอในห้องเพาะปลูกอย่างแม่นยำ โดยเชื่อมต่อกับ 𝐇𝐲𝐝𝐫𝐚𝐎𝐒 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสำหรับการสังเคราะห์แสงที่สุดสำหรับต้นไม้

การทำงานร่วมกันเสริมความสามารถในการบันทึก และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุม ช่วยให้นักวิจัยรวบรวมและวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทดลองการปลูก เช่น ความเข้มของแสง สเปกตรัม ระยะเวลา และสภาพแวดล้อม